a.

.

Pandak ang mga ito. 2.

5.

Bilugan ang letra ng tamang sagot.

Gawain 1: Piliin ang letra ng kasingkahulugan ng salitang may salungguhit sa pangungusap. 10. 2.

8.

bagay at piliin ang letra na may 7. Pagpipilian magkunwari, panloloko, kasunduan,magpanggap ,panlilinlang pangako ( kwento and prinsipe). gumawa ng paghahambing sa ina sa binasang.

. bagay at piliin ang letra na may 7.

1.

Piliin ang titik ng.

huling c. Hiwa-hiwalay b.

Sep 18, 2021 · Ibigay ang kasingkahulugan o kasalungat na hinihingi sa salitang may salungguhit sa bawat pangungusap Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang karapatan at kalagayan ng kababaihan ay umuunlad kung ihahambing 50 taon ang nakalipas.

Watak-watak ang katutubong tribo.
Pagbibigay importansya na mga salita.
bagay at piliin ang letra na may 7.

6.

1 pt.

Basahin at unawain ang sitwasyon at 9. Kahulugan: 2. Gawain 2: Basahin ang bawat pangungusap.

<strong>Sa araling ito nakikilala ang mga salitang magkasingkahulugan o magkasalungat. . sagutin ang mga tanong. inaantok. Kapirasong tela ang ibinibigkis paikot sa tiyan ng sanggol.

b.

Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa mababang kalagayan sa lipunan. Mga unang tao ang mga Negrito.

4.

Piliin ang letra ng tamang sagot.

.

.

Matangkad b.